Hravé učenie

HRAVÉ UČENIE

– s našou Lenkou, vyštudovanou pedagogičkou, ktorú viacerí poznáte z voľného šantenia na BE FREE 😊 🤩❤️
Kurz umožňuje deťom sústrediť sa na jednu tému 🧠, pomocou ktorej sa hravou formou rozvíja ich osobnosť po estetickej, pohybovej a rozumovej stránke. 👫👭
Obsah je koncipovaný tak, aby zohľadňoval vyvážené striedanie výchovno-vzdelávacích činností a tiež rešpektoval individuálne osobitosti detí.
Každé dieťa si tu nájde aktivitu, ktorá mu je blízka.
Hodina pozostáva z dvoch častí. V organizovanej časti budeme viesť rozhovor, priraďovať obrázky, triediť predmety, dramatizovať rozprávky, recitovať básničky a v individuálnej časti sa zameriame na rôznorodé činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku rúk, spoluprácu a estetické cítenie.��
Kurz je určený:
🔸 pre všetky detičky vo veku od 2,5 rokov do 4 rokov
🔸 pre rodičov, ktorí chcú získať ďalšiu inšpiráciu na hry a aktivity s ich detičkami ��
Koncepcia hodiny:
🔸 edukačná aktivity podľa témy týždňa ( priraďovanie, triedenie, usporiadanie predmetov, práca s obrázkami, pojmové mapy, maľované čítanie)
🔸 námetové a rolové hry na rozvoj pozornosti a vnímania (dramatizácia rozprávok)
🔸 riekanky a detské piesne na precvičenie reči a tela (pohybová koordinácia, rytmika, vytlieskavanie slov)
🔸 skupinové aktivity – rozvoj spolupráce a rešpektovanie ostatných
🔸 individuálne aktivity – kreatívne tvorenie s rozvojom jemnej motoriky a estetického cítenia��
Výhody kurzu:
🔸 zážitkové učenie
🔸 edukačné aktivity súvisiace s témou týždňa
🔸 spolupráca v menšej skupine spolu s ďalšími rovesníkmi a pedagógom
🔸 aktivity podporujúce rozvoj koncentrácie a pozornosti
🔸 rozvoj komunikačných schopností a slovnej zásoby
🔸 vyvážené striedanie výchovno-vzdelávacích činností
🔸 príprava detí vo veku 2,5 -4 roky na vstup do materskej školy
🔸 zmyslové vnímanie
  
Kedy? 🙂
🔸 Vždy v stredu o 16:00  🙂🍁🍂
🔸 Kurz bude trvať 7 týždňov
🔸 Členský príspevok za kurz 70€
🔸 Hláste sa prosím priamo Lenke Kozárovej na jej telefónne číslo +421 944 537 969 😊👍🏻
Tešíme sa na Vás ❤️❤️❤️