Bejby-Folk

 

Folklór detí charakterizuje najmä bohatá fantázia, rytmus, slovné hry,  piesne, hry, riekanky, napodobňovanie zvukov a pohybu zvierat, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou v každom životnom úseku dieťaťa.

Našim cieľom je hravou formou naučiť deti slovenské ľudové piesne, detské tanečné hry a riekanky, uspávanky a jednoduché krokové variácie. Dbáme tiež na správne držanie telíčka, a vnímanie melódie a rytmu, čím rozvíjame hudobné a rytmické cítenie.

Využívame hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, cvičiace pomôcky, kruhy, šatky, senzorické podložky, látkové a drevené pomôcky, kamienky a iný prírodný materiál, varešky, maňušky, ktorými rozvíjame jemnú a hrubú motoriku, rečové a rozumové schopnosti.

 

 

PRE KOHO?

pre deti od 18 mesiacov do 5 rokov *

 

KEDY?

1x do týždňa **

 

AKO DLHO?

kurzy trvajú 10 týždňov

 

KDE?

NOVÉ ZÁMKY  – BejbyGym o.z. , Turecká 38, 94001

 

ZA KOĽKO?

členský príspevok za 10 týždňový kurz je 65€

 

* deti budú zaradené do skupín podľa veku

* do poznámky uveďte či by Vám Bejbyfolk vyhovoval aj v doobedných hodinách

** termíny budú oznámené vždy pred začiatkom kurzu, na základe počtu prihlásených detí. Tancujeme väčšinou vždy utorky v poobedných hodinách.

*** v prípade ak pre vás z kapacitných dôvodov nemáme miesto v kurze, budeme Vás obratom informovať a budete evidovaní ako náhradníci (ak niekto na kurz nenastúpi, budete zaradení miesto neho)

 

Meno dieťaťa (povinné)

Dátum narodenia dieťaťa (povinné)

Meno rodiča (povinné)

Adresa rodiča

Email (povinné)

Telefón (povinné)

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli? (povinné)

Poznámka

Súhlasíte s prevádzkovým poriadkom?